Indsatser

SibworkS
SibworkS er et gruppebaseret støtteprogram for børn i alderen 8-12 år. Programmet er udviklet i Australien og bruges til at støtte og fremme den følelsesmæssige og adfærdsmæssige funktion hos søskende til børn med funktionsnedsættelser og kroniske lidelser. Et nyere australsk studie konkluderer, at søskende, som modtager interventionen SibworkS, har færre følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder end søskende i kontrolgruppen.
Søskendeprogrammet: Att ge syskon utrymme
Att ge syskon utrymme (at give søskende plads) er et svensk søskendeprogram, der har til formål at øge søskende til børn med funktionsnedsættelses evne til at reagere på og agere i deres sociale miljø. Programmet giver også søskende viden om problemløsningsstrategier med henblik på at forbedre søskenderelationen. Søskendeprogrammet indeholder en brugervenlig og tilgængelig manual og er afprøvet på søskende til børn med flere former for funktionsnedsættelse.
SIBS: Siblings
SIBS er en indsats til søskende til børn og unge med funktionsnedsættelser i alderen 8-16 år. Formålet med SIBS er at styrke kommunikationen i familien og håndtere søskendeudfordringer.