Forside » Handicap » Mestringsstrategier til børn og unge med ADHD og autisme » Indsatser » PEERS – Social færdighedstræning til unge med autisme

Vidensgrundlag

PEERS – Social færdighedstræning til unge med autismePEERS er et manualiseret program målrettet unge med autisme. PEERS træner sociale færdigheder med særligt fokus på at indgå i socialt samspil med kammerater. Effektstudier har vist gode resultater af programmet. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Det er klart, hvilken problemstilling hos målgruppen indsatsen PEERS skal løse, og målgruppen for indsatsen er klart beskrevet. Der er ikke beskrevet støtteredskaber til identifikation af målgruppen. Inddragelse, motivation mv. er ikke beskrevet, og det er heller ikke beskrevet, hvordan indsatsen adresserer andre problemstillinger, end den der er beskrevet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
PEERS bygger på aktuelt bedste viden, og selve metoden er velbeskrevet. Det er også beskrevet, hvilke effekter indsatsen tilstræber. Det er ikke tydeligt, hvilken faglig baggrund medarbejderne i indsatsen skal have, men det nævnes, at det typisk er terapeuter eller lærere, der leverer den. Manualen sikrer understøttelse af metodeintegritet i implementeringen. Det er ikke beskrevet, hvordan indsatsen løbende og systematisk monitoreres, fx gennem supervision. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
PEERS er implementeret i flere lande, men der er ikke fremkommet konkrete implementeringserfaringer ved den gennemførte litteratursøgning. Der er ingen danske implementeringserfaringer med indsatsen, men en faglig vurdering fra certificeret PEERS-instruktør er, at indsatsen er realistisk at implementere i en dansk kontekst. Manualens faglige indhold ligger i tråd med den tilgang, der findes i danske indsatser til målgruppen. Der foreligger derfor et vist udgangspunkt for modning/afprøvning i dansk kontekst. Det er ikke beskrevet, hvilken organisering eller kontekstuelle forhold der understøtter metoden, ligesom forudsætninger og barrierer for succesfuld implementering heller ikke er beskrevet. Erfaring med rekruttering af borgere og medarbejdere er heller ikke beskrevet. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren D.
Effekt
Der foreligger internationale effektstudier med indsatsgruppe og kontrolgruppe for PEERS. Der er tale om få studier, men med en sample af en vis størrelse. Der skal dog tages forbehold for evidensens kvalitet, da programudvikler indgår i flere af studierne. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.
Økonomi
Der foreligger få, men mangelfulde oplysninger om etableringsomkostninger ved PEERS. Der er ikke fremkommet oplysninger om cost-benefit eller cost-effectiveness af PEERS. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.