Indsatser

PECS - The Picture Exchange Communication System
PECS er et billedbaseret kommunikationssystem, der kan styrke kommunikations- og sprogudvikling for primært mennesker med autisme og komplekse kommunikationsbehov. Metoden er et selvinitierende, funktionelt kommunikationssystem, der består af seks faser, og som begynder med udveksling af simple billedikoner, der senere bruges til at opbygge mere nuancerede sætninger.
Talemaskiner
En talemaskine er et teknisk kommunikationshjælpemiddel til mennesker med komplekse kommunikationsbehov. Den kan øge personens mulighed for at udtrykke ønsker og behov, tanker og idéer, indgå i et socialt samspil og skabe læring og aktiv deltagelse i eget liv og dermed forbedre livskvaliteten i væsentlig grad. Der findes forskellige typer af talemaskiner og programmer, der kan kompensere for forskellige kommunikationsbehov.
Talking Mats
Talking Mats kan støtte kommunikation om vigtige livsspørgsmål. Talking Mats er en struktureret interview- og samtalemetode, der kan støtte mennesker med komplekse kommunikationsbehov i at kommunikere mere effektivt til og med deres omgivelser. Metoden hjælper mennesker med komplekse kommunikationsbehov til at udtrykke egne synspunkter og ønsker til eget liv.