Omfang

Der findes nogenlunde præcise tal for antallet af borgere med medfødt døvblindhed i Danmark. Når det gælder internationale studier er vidensgrundlaget begrænset.

, Marianne Disch & Lene Bakke Haga | Socialstyrelsen

Der findes meget lidt viden om forekomsten af medfødt døvblindhed. I USA blev der i 2007 udarbejdet en opgørelse over antal børn og unge med døvblindhed, som viste, at der var tale om 10.174 i aldersgruppen 0-21 år (The National Consortium on Deaf-Blindness, 2008). Dette svarer til 32 børn ud af 1.000.000 (Dammeyer 2010). Studiet fortæller ikke noget om, hvor mange af disse som har henholdsvis medfødt og erhvervet døvblindhed.

Antal i Danmark

Et dansk prævalensstudie (Dammeyer, 2010) har undersøgt, hvor mange, der har medfødt døvblindhed i Danmark. Studiet konkluderer, at i alt 190 personer havde denne funktionsevnenedsættelse i 2008, heraf 127 voksne og 63 børn under 18 år. Forekomsten hos  voksne var således 1:34.000 mens den hos børn var 1:19.000. Når der er forskel på tallene for voksne og børn, skyldes dette formentlig, at personer med medfødt døvblindhed har en højere dødelighed, og derudover, at der for nogle årtier siden var flere, som ikke blev identificeret som døvblinde, men blev placeret på døgntilbud for personer med kognitive funktionsevnenedsættelser (Dammeyer, 2010).

Studiet bygger blandt andet på oplysninger fra Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) i Aalborg, som i Danmark har en landsdækkende specialrådgivningsfunktion for borgere med medfødt døvblindhed. De seneste tal fra CDH er fra 2015 og viser, at de har kendskab til i alt 173 personer med medfødt døvblindhed, hvoraf 127 er voksne og 46 er børn under 18 år. Derudover er yderligere 6 børn under udredning (Center for Døvblindhed og Høretab, 2015). Der kan være flere borgere, som ikke modtager et tilbud fra CDH.

Prævalens afhænger af opgørelsesmetoder

Der er flere udfordringer ved at opgøre antallet personer med medfødt døvblindhed. En udfordring er, at der i forskning anvendes forskellige definitioner af medfødt døvblindhed, hvilket gør det svært at sammenligne på tværs af studier. Derudover er det en praktisk problemstilling, at det kan være svært at vurdere sansetabet, fordi mange har kognitive og/eller fysiske funktionsevnenedsættelser i tillæg til døvblindheden. Dermed kan der være store mørketal, fordi mange, som har døvblindhed, samtidig har en betydelig nedsat kognitiv funktionsevne og fx placeres på døgntilbud for personer med kognitive handicap, autisme eller lignende (Dammeyer, 2010).

Kilder

Center for Døvblindhed og Høretab (2015): Opgørelse pr. september 2015

Dammeyer, Jesper H. (2010): Prevalence and aetiology of congenitally deafblind people in Denmark, International Journal of Audiology, 49, pp. 76 – 82

The National Consortium on Deaf-Blindness (2008): The 2007 National Childe Count of Children and Youth who are Deaf-Blind, Monmouth, Oregon, The National Consortium on Deaf-Blindness

Publiceret: 02.06.2016. Sidst opdateret: 02.06.2016