Litteratur

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet suppleret med søgning i andre kilder som hjemmesider, informationsmateriale, rapporter etc. Søgningen er foretaget nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. 

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden her. 

Læs mere om, hvordan vi udarbejder et tema her.

Litteraturliste fremkommet af søgning i april 2016

Senest opdateret 03-11-2021