Indsatser

Intensive Interaction
Intensive Interaction udvikler sociale og kommunikative kompetencer gennem meningsfuldt samspil og aktiviteter mellem barn og fagperson eller barn og forælder.
Talegenererende enheder
En talegenererende enhed er et elektronisk samtaleapparat, der kan læse meddelelser højt, til mennesker med komplekse kommunikationsvanskeligheder.
Talking Mats
Talking Mats er en struktureret interview- og samtalemetode, der kan støtte mennesker med komplekse kommunikationsbehov i at kommunikere meninger og erfaringer mere effektivt til og med deres omgivelser. Metoden hjælper mennesker med kommunikationsvanskeligheder til at udtrykke egne synspunkter og ønsker til eget liv.
PECS – The Picture Exchange Communication System
PECS er en billedbaseret kommunikationsmetode, der kan styrke kommunikations- og sprogudvikling for primært mennesker med autisme og komplekse kommunikationsbehov. Metoden er et visuelt kommunikationssystem, der består af seks faser, og som begynder med udveksling af simple billedikoner, der senere bruges til at opbygge mere nuancerede sætninger.