Forside » Handicap » Børn og unge med følger efter hjernerystelse » Indsatser » Informationspjecen – En metode til tidlig intervention

Vidensgrundlag

Informationspjecen – En metode til tidlig interventionSelvom det at stille information til rådighed ikke alene forebygger vedvarende følger af en hjernerystelse, så ser det dog ud til, at en informationspjece kan minimere stress hos børn og deres forældre, optimere tidlig behandling samt reducere at tidligere eksisterende problemer forklares med relation til hjernerystelsen. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for Informationspjecen er forældre og børn i alderen 6-15 år med en hjernerystelse, som henvender sig til akutmodtagelsen. Det betyder, at målgruppen kun inkluderer børn og unge, som efter slag mod hovedet bliver tilset af en læge på skadestuen, hvormed børn og unge, som søger hjælp hos egen læge ikke er inkluderet. Bredden i målgruppen afspejles dermed ikke i studiet. Målgruppen er afgrænset ud fra anerkendte parametre og kliniske vurderinger. På denne baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
I pjecen beskrives virksomme elementer, som omhandler information om forventede symptomer og deres forventede tidshorisont, samt hvordan børnene håndterer dem. Derudover indeholder pjecen råd om tilbagevenden til sport og skole. Børnene bliver forsikret om, at problemerne formodentlig vil forsvinde, og at de skal søge læge, hvis dette ikke sker. Pjecen er udarbejdet i et simpelt sprog med tegneserieillustrationer. Beskrivelsen af de virksomme elementer er overordnede, selvom der gives konkrete eksempler herpå. Det fremgår ikke, hvilket konkret indhold pjecen skal have for at opnå den effekt, som studiet viser. På denne baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren C.
Implementering
Informationspjecen er udviklet og afprøvet i en australsk kontekst på to store hospitalers akutmodtagelser, men der er ikke beskrevet implementeringserfaringer af indsatsen. Informationspjecen formodes at være enkel at implementere. Det danske rehabiliteringstilbud Center for Hjerneskade har oversat en lignende pjece fra Holland Bloorview i Canada til dansk og tilpasset en dansk kontekst. Denne pjece gør brug af nogle af de virksomme elementer fra den australske pjece. Pjecen er tilgængelig via centrets hjemmeside. Da Center for Hjerneskade ikke har oversat den australske pjece, ligesom de endnu ikke har erfaringer med anvendelse og implementering af deres pjece, tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren D.
Effekt
Informationspjecen er afprøvet som et kontrolleret forsøg med to kontrolgrupper. I studiet har man valgt at inddrage kontrolgrupper bestående af børn og unge med mindre skader, der ikke inkluderer hovedet, som fx ortopædkirurgiske skader. Dette for at kontrollere for den indvirkning, som andre typer af skader kan have på kognition og adfærd samt for den virkning, som gentagen administration af test kan have. Der mangler en mere klar beskrivelse af, hvordan børn og forældre oplever effekten af pjecen med hensyn til stress og utryghed. I forbindelse med baseline er der foretaget neuropsykologiske test inden for en uge efter skaden samt indhentet en detaljeret anamnese på deltagerne i interventionsgruppen. Den manglende baseline for kontrolgrupperne, herunder særligt mTBI-kontrollerne, for så vidt angår de kognitive og adfærdsmæssige parametre, kan betyde, at der ikke kontrolleres for den effekt, som tid kan have, på at komme sig. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Der er ikke fremkommet oplysninger om cost-benefit- eller cost-effectiveness-analyser af Informationspjecen i den systematiske litteratursøgning. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.