Jobudvikling for personer med handicap

Personer med handicap står oftere uden beskæftigelse end den øvrige del af befolkningen.

Anders Søberg | Socialstyrelsen

Andelen af beskæftigede blandt personer med handicap

Andelen af beskæftigede er markant lavere for personer med handicap end for den øvrige befolkning. Blandt personer med handicap var 55 pct. i beskæftigelse i 2020 mod 84 pct. af personerne uden handicap (Larsen et al., 2020).

Det er især blandt personer med et større handicap, at beskæftigelsesandelen ligger lavt. I 2020 var den på 34 pct., mens den for personer med et mindre handicap var på 75 pct. (Larsen et al., 2021).

Beskæftigelsen under COVID-19-pandemien

VIVEs rapport om handicap og beskæftigelse fra 2020 viser, at beskæftigelsesgabet mellem personer med større handicap og personer uden handicap er steget for første gang i mange år. Fra 2019 til 2020 er andelen af personer med større handicap i ordinært beskæftigede faldet fra 23 til 18 pct., mens andel af personer uden et handicap i ordinær beskæftigelse er stort set uændret (Larsen et al., 2021).

Udvikling i beskæftigelsessituationen for personer med større handicap kan skyldes COVID-19-pandemien. For det første kan personer med større handicap eller længerevarende sygdom være bekymrede for at blive smittet med COVID-19, og dermed i mindre grad søge job. For det andet tages der i beskæftigelsesindsatsen hensyn til borgere i risiko for at blive alvorligt syg af COVID-19, fx omkring krav til jobsøgning. For det tredje har tidligere undersøgelser vist at beskæftigelsen for personer med handicap er mere påvirket af konjunkturudsving end beskæftigelsen for personer uden handicap (Larsen et al., 2021).

Kilder

Larsen, M. et al. (2021). Handicap og beskæftigelse 2020: Viden til at understøtte, at flere personer med handicap kommer i beskæftigelse. (Årgang 2020). Kbh.: VIVE.

Senest opdateret 12-10-2021