Forside » Handicap » Formidling af hjælpemidler til voksne borgere

formidling af hjælpemidler til voksne borgere

Hjælpemidler kan have stor betydning for, at borgere med funktionsnedsættelse kan leve et selvstændigt liv og deltage i samfundslivet. Men for at opnå denne effekt har det betydning, hvordan hjælpemidlet formidles.

billedeDet kan have positiv effekt, at formidlingsprocessen er struktureret og helhedsorienteret, og at den gennemføres af fagpersoner med viden om og fokus på hjælpemidler. Det kan betyde, at færre opgiver at bruge deres hjælpemiddel, og at de bruger det oftere, bl.a. fordi en faglig indsats kan medføre, at hjælpemidlerne bedre passer til borgeren og dennes samlede situation. Også individuel tilpasning og træning kan have den positive effekt, at borgerne bliver mere selvhjulpne og får færre aktivitetsbegrænsninger. En tydelig tendens er også, at det er vigtigt, at borgeren involveres i formidlingsprocessen.

Formålet med vidensnotatet er at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af deres hjælpemiddelformidling. Notatet indgår i en række notater fra Socialstyrelsen om målgrupper og indsatser i den kommunale socialpolitik.

Læs hele vidensnotatet om formidling af hjælpemidler til voksne borgere 

Publiceret: 14.12.2015. Sidst opdateret: 20.02.2017