Hvad er en forløbsbeskrivelse?

Socialstyrelsen udarbejder forløbsbeskrivelser på baggrund af aktuel bedste viden om indsatser til målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

En forløbsbeskrivelse formidler aktuel bedste viden om højt specialiserede indsatser til målgrupper med sjældne og komplekse behov, herunder viden om indsatsernes effekt, og hvilke faglige kompetencer der er vigtige at inddrage i borgerens forløb.

Socialstyrelsen udarbejder løbende forløbsbeskrivelser i det omfang der er behov herfor, og når der foreligger tilstrækkelig sikker viden om indsatserne til de specifikke målgrupper.

Forløbsbeskrivelserne er vejledende og udgør et fagligt redskab, som kommunerne kan støtte sig til, når de skal visitere borgere med behov for højt specialiserede indsatser.

Forløbsbeskrivelserne henvender sig primært til kommunale ledere med ansvar for planlægning af indsatserne og indeholder anbefalinger til, hvordan indsatserne tilrettelægges med henblik på at skabe et sammenhængende og koordineret forløb for borgeren.

Læs mere om forløbsbeskrivelsen på Socialstyrelsens hjemmeside

Senest opdateret 12-10-2020