Forløbsbeskrivelse: Børn og unge med komplekse følger af cerebral parese

Forløbsbeskrivelsen er udgivet i august 2019 og indeholder Socialstyrelsens anbefalinger til, hvordan man kan tilrettelægge undervisning og andre relevante indsatser til børn og unge med komplekse følger af cerebral parese. Du kan bl.a. læse mere om, hvad der kendetegner målgruppen, hvilke indsatser der er centrale, samt hvilke forhold man skal være særlig opmærksom på, når man som fagperson kommer i kontakt med en familie, hvor barnet har komplekse følger af cerebral parese.

Forløbsbeskrivelsen formidler nyeste viden om de højt specialiserede indsatser til børn og unge med cerebral parese. Fokus i forløbsbeskrivelsen er primært på de kommunale indsatser, men forløbsbeskrivelsen forholder sig også til snitfladerne til det regionale sundhedsområde. Der gives anbefalinger til, hvordan indsatserne kan koordineres og organiseres på tværs af snitfladerne, så borgeren tilbydes et forløb, der imødekommer behovet for højt specialiserede indsatser. Sidst i forløbsbeskrivelsen præsenteres en økonomisk scenarieanalyse baseret på to cases, hvor indsatserne gives på forskellige tidspunkter i personernes sygdomsforløb.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Undervisningsministeriet, Sundhedsstyrelsen samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner og relevante bruger- og interesseorganisationer.

Læs forløbsbeskrivelsen for børn og unge med komplekse følger af cerebral parese på Socialstyrelsens hjemmeside

Baggrundsviden

Hvad er en forløbsbeskrivelse?

Socialstyrelsen udarbejder forløbsbeskrivelser på baggrund af aktuel bedste viden om indsatser til målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

Hvad er den nationale koordinationsstruktur?

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det skal ske gennem vidensindsamling, faglig dialog og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.