Forløbsbeskrivelse: Børn med verbal dyspraksi

Forløbsbeskrivelsen beskriver, hvilke opmærksomhedspunkter kommunerne skal have, når der opstår en formodning om, at et barn har verbal dyspraksi. Det er centralt, at der laves tidlig opsporing og udredning, så den korrekte indsats kan leveres tidligt i barnets forløb. Ligeledes kommer Socialstyrelsen med anbefalinger til, hvordan kommunerne kan tilrettelægge indsatserne og organisere et tværfagligt samarbejde, hvor der arbejdes tæt sammen med forældre og andre i barnets netværk.

Forløbsbeskrivelsen er baseret på nyeste viden og er udarbejdet i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt en række faglige eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner samt relevante bruger- og interesseorganisationer.

Forløbsbeskrivelsen er første gang udgivet i oktober 2017. Anden udgave af forløbsbeskrivelsen er udgivet januar 2020 med rettelse af de økonomiske beregninger i den økonomiske forløbsanalyse. Denne tredje udgave er udkommet i december 2021 og er en revidering af hele forløbsbeskrivelsen.

Læs hele forløbsbeskrivelsen om den bedste indsats for børn med verbal dyspraksi på Socialstyrelsens hjemmeside

Baggrundsviden

Hvad er en forløbsbeskrivelse?

Socialstyrelsen udarbejder forløbsbeskrivelser, når der er et tilstrækkelig sikkert vidensgrundlag om indsatser til målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

Hvad er den nationale koordinationsstruktur?

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det skal ske gennem vidensindsamling, faglig dialog og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.