Forside » Handicap » Forløbsbeskrivelse: Børn med verbal dyspraksi

Forløbsbeskrivelse: Børn med verbal dyspraksi

Forsidebillede
Forløbsbeskrivelse: Børn med verbal dyspraksi

Forløbsbeskrivelsen er udgivet i oktober 2017, og den skitserer, hvilke overvejelser man bør gøre sig ved mistanke om, at et barn har verbal dyspraksi, og hvordan kommuner kan tilrettelægge et forløb tilpasset det enkelte barn. I et godt forløb er det helt centralt, at der er samarbejde med højt specialiserede vidensmiljøer, tværfagligt samarbejde, en netværksbaseret tilgang og intervention baseret på motorisk læring.

I forløbsbeskrivelsen kommer Socialstyrelsen med anbefalinger til, hvordan kommunerne selv og i samarbejde med andre kommuner, regioner eller højt specialiserede vidensmiljøer kan tilrettelægge en rettidig og virkningsfuld indsats til børn med verbal dyspraksi. Forløbsbeskrivelsen bygger på nyeste viden om målgruppen, centrale fagpersoner og indsatser til barnet med verbal dyspraksi.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Undervisningsministeriet samt en række faglige eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner samt relevante bruger- og interesseorganisationer.

Anden udgave af forløbsbeskrivelsen er udgivet januar 2020 med rettelse af de økonomiske beregninger i scenarieanalyserne.

Læs hele forløbsbeskrivelsen om den bedste indsats for børn med verbal dyspraksi på Socialstyrelsens hjemmeside

Baggrundsviden

Hvad er en forløbsbeskrivelse?

Socialstyrelsen udarbejder forløbsbeskrivelser, når der er et tilstrækkelig sikkert vidensgrundlag om indsatser til målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

Hvad er den nationale koordinationsstruktur?

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det skal ske gennem vidensindsamling, faglig dialog og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.