Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet Fritidsfællesskaber for børn og unge med handicap.

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet Fritidsfællesskaber for børn og unge med handicap. Søgningen er blevet vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen, som fremgår af listen, er den litteratur, som er blevet anvendt i artiklerne.

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden her.

Læs mere om, hvordan vi udarbejder et tema her.

Se litteraturlisten til temaet om deltagelse i fritidsfællesskaber her

Senest opdateret 02-03-2022