Omfang

I Danmark er der ca. 3000 børn og unge med cerebral parese. I langt de fleste tilfælde skyldes det en medfødt hjerneskade. Hos ca. 10 pct. er hjerneskaden opstået efter fødslen.

Årsagen til cerebral parese er en hjerneskade i den ikke-færdigudviklede hjerne. Langt de fleste tilfælde af cerebral parese opstår i graviditeten, hyppigst mellem uge 26 og 36. Ofte skyldes cerebral parese manglende ernæring (ilt og blod) til hjernevævet, men man kender som regel ikke årsagen til den manglende ernæring. En mindre del af tilfældene skyldes misdannelser i hjernen, arvelighed eller manglende ilt ved fødslen. Cerebral parese kan også være opstået efter fødslen som følge af ulykker eller sygdom i hjernen (Michelsen et al., 2010).

Cerebral parese i Danmark i tal

  To ud af 1000 levendefødte fødes med cerebral parese i Danmark.

  Knap 2670 børn og unge i alderen 0-19 år er født med cerebral parese. Dertil skal lægges ca. 10 pct., hvor cerebral parese er opstået efter fødslen. Det giver et samlet antal på knap 3000 børn og unge.

  Antal børn og unge med medfødt cerebral parese i Danmark fordelt på alder:

  • 580 i alderen 0-4 år
  • 680 i alderen 5-9 år
  • 710 i alderen 10-14 år
  • 700 i alderen 15-19 år.
  Kilde: Michelsen S. I. et al. 2010

  Fordelingen af de forskellige typer af cerebral parese blandt danske børn født i perioden 1999-2002 viser, at 84 pct. af børnene/de unge har spastisk cerebral parese, karakteriseret ved øget spænding i musklerne og hurtige pludselige bevægelser, 11 pct. har dyskinetisk cerebral parese, karakteriseret ved uhensigtsmæssigt bevægemønster og 5 pct. har ataktisk cerebral parese, karakteriseret ved problemer med at koordinere bevægelser (Michelsen et al., 2010).

  Kilder 

  Michelsen, S. I. et al. (2010). Børn med cerebral parese i Danmark

  Publiceret: 31.10.2013. Sidst opdateret: 19.06.2018