Litteratur

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet Børn og unge med cerebral parese. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen, som fremgår af listen, er den litteratur, som er blevet vurderet relevant, men som ikke nødvendigvis er anvendt i artiklerne. 

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden her. 

Læs mere om, hvordan vi udarbejder et tema her.

Samlet litteraturliste fra temaets udarbejdelse og anvendt litteratur ved temaets opdatering i 2019-2020