Forside » Handicap » Børn og unge med cerebral parese » Indsatser » Stepping Stones Triple P (SSTP)

Vidensgrundlag

Stepping Stones Triple P (SSTP)Forældreprogrammet Stepping Stones Triple P (SSTP) er udviklet til familier med børn med særlige behov og nedsat funktionsevne, herunder børn med cerebral parese. Programmet lærer forældrene at forstå barnets adfærd og giver dem udviklingsstrategier, der kan forebygge barnets problemer. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen er velbeskrevet i manual og forskningslitteratur. Det fremgår klart hvilke problemstillinger, forældrene kan have for at deltagelse i de forskellige niveauer er relevant. Der er ligeledes opstillet klare mål for, hvad målgruppen skal opnå gennem deltagelse i de enkelte niveauer af Stepping Stones. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren A.
Metode
Der foreligger manual for hvert forældrekursus og dermed en meget detaljeret beskrivelse af metoden. Kurserne i hvert niveau er præcist beskrevet i forhold til indhold, form, tidsforbrug og hvad der kræves af kvalifikationer hos underviseren. Desuden anvendes redskaber som fx spørgeskema og interview til at vurdere, hvilke behov forældrene har. Dette medfører en høj fidelitet ift. implementering af metoden. Der er et eksplicit teoretisk grundlag, og SSTP-trænere er certificerede. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren A.
Implementering
SSTP er ikke afprøvet/implementeret i en dansk kontekst, men det er under planlægning, at SSTP skal afprøves i en dansk kontekst i løbet af 2015-2017. Der er erfaring fra implementering af SSTP i 22 andre lande og dermed robust erfaring med implementering i forskellige kontekster. SSTP har udviklet et FRAMEWORK, for implementering af SSTP, som bygger på et teoretisk grundlag. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren B.
Effekt
Der foreligger solid viden om SSTP's effekt i form af metaanalyser og RCT-studier. Et af RCT-studierne har udelukkende undersøgt indsatsens effekt overfor børn/unge med CP. De gennemførte RCT-studier og systematiske reviews konkluderer, at SSTP har en signifikant positiv effekt på adfærds- og følelsesmæssige symptomer hos børn med cerebral parese og en positiv indflydelse på forældrenes mestring. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren A.
Økonomi
SSTP er ikke afprøvet i Danmark, og der foreligger derfor ingen økonomiske analyser af indsatsen i en dansk sammenhæng på nuværende tidspunkt. Der findes meget viden om omkostningerne forbundet med implementering fx i forhold til uddannelse af fagpersoner, der kan varetage kurserne, afvikling af kurserne både i forhold til medarbejder timer, materialer lokale m.m. Der findes endvidere oplysninger om, hvad det koster at gennemføre de enkelte sessioner. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.