Forside » Handicap » Børn og unge med cerebral parese » Indsatser » Context-focused Therapy

Vidensgrundlag

Context-focused TherapyEn nyudviklet canadisk indsatsform styrker børn med Cerebral pareses deltagelse i aktiviteter, og har fokus på tilpasning af omgivelserne, frem for fokus på barnets funktionsnedsættelse.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for Context-focused Therapy er relativt bredt defineret, og da indsatsen anvendes meget individuelt, er det svært at beskrive målgruppen nærmere. Indsatsen læner sig op ad andre metoder og tilgange, som er med til at vurdere barnets funktionsevne og dokumentere målbare indsatser for barnet, og som i forvejen anvendes i praksis. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsen målgruppe scoren C.
Metode
Metodens forløb, aktiviteter og organisering er tydeligt beskrevet, og tager udgangspunkt i et specifikt vidensgrundlag. Der foreligger endvidere beskrivelse af metoder til monitorering af terapiforløbet. Andre redskaber som ICF-CY og COPM kan bruges i kombination med denne tilgang. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Argument for vurdering: Metoden er udviklet i Canada, og der foreligger ikke dokumenterede implementeringserfaringer og anbefalinger fra dansk kontekst. I canadisk kontekst er der samlet op på implementeringserfaringer. Bl.a. er forudsætninger og udfordringer for god implementering beskrevet, ligesom der findes viden om, hvordan forløbet kan monitoreres. Der er ikke fundet beskrivelser af, hvilke organisatoriske forudsætninger, der skal være til stede for at gennemføre indsatsen. Imidlertid vurderes dette ikke til at være en forudsætning for implementeringen, da det er en indsats, der kan foregå i allerede etablerede organisatoriske og administrative rammer. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren C.
Effekt
Der foreligger nye RCT studier samt et systematisk review, som undersøger indsatsens effekt over for med børn med CP, men forskningen er endnu i et begrænset omfang. RCT studierne viser effekt ift. øget selvstændighed, deltagelse, bevægelse mm. Der foreligger ikke forskning fra dansk/nordisk kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.
Økonomi
Der foreligger ingen økonomiske analyser, der belyser indsatsens omkostninger eller cost-effectiveness. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.