Forside » Handicap » Børn og unge med cerebral parese » Indsatser » Context-focused Therapy

Vidensgrundlag

Context-focused TherapyDen canadiske indsats Context-focused Therapy styrker børn med cerebral pareses deltagelse i aktiviteter og har fokus på tilpasning af omgivelserne frem for på barnets funktionsnedsættelse.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Context-focused Therapy retter sig mod alle børn og unge med cerebral parese med GMFCS-niveau 1 til 5. Målgruppen er på den baggrund relativt bredt defineret. Der er ikke viden om, hvorvidt indsatsen har bedre effekt hos børn og unge på bestemte GMFCS-niveauer. Der er heller ikke viden om, om der er andre funktionsnedsættelser, som fx kommunikative og kognitive funktionsnedsættelser, som kan tænkes at have indflydelse på, i hvilken grad barnet og den unge profiterer af indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren C.
Metode
Metodens forløb, aktiviteter og organisering er tydeligt beskrevet og tager udgangspunkt i et specifikt vidensgrundlag. Der foreligger derudover beskrivelse af metoder til monitorering af forløbet. Andre redskaber som ICF-CY og COPM kan bruges i kombination med denne tilgang. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Metoden er udviklet i Canada og afprøvet i Canada og Holland. Forudsætninger og udfordringer for god implementering er beskrevet. Der findes også viden om, hvordan forløbet kan monitoreres. Der er ikke fundet beskrivelser af, hvilke organisatoriske forudsætninger der skal være til stede for at gennemføre indsatsen. Beskrivelser af de organisatoriske forudsætninger vurderes ikke til at være en forudsætning for implementering, da det er en indsats, der kan foregå i allerede etablerede organisatoriske rammer i Danmark. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren D.
Effekt
Der foreligger RCT-studier samt systematisk review, som undersøger indsatsens effekt over for med børn med cerebral parese, men forskningen er endnu i et begrænset omfang. RCT-studierne viser effekt i forhold til øget selvstændighed, deltagelse, bevægelse mm. Der er ikke forskel i effekt i forhold til anvendelse af context-focused, child-focused eller standard therapy. Der er ikke opgjort effekt på de forskellige sværhedsgrader af cerebral parese. Samtidig mangler der evidens for effekten af indsatsen til børn i alderen 6-13 år. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren B.
Økonomi
Der er udarbejdet en omkostningsvurdering i en dansk kontekst. Vurderingen er kvalificeret af Børneterapien i Odense Kommune. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren C.