Indsatser

Stepping Stones Triple P (SSTP)

Forældreprogrammet Stepping Stones Triple P (SSTP) er udviklet til familier med børn med særlige behov og nedsat funktionsevne, herunder børn med cerebral parese. Programmet lærer forældrene at forstå barnets adfærd og giver dem udviklingsstrategier, der kan forebygge barnets problemer.

Måleredskaberne CAPE og PAC giver viden om barnets grad af deltagelse

CAPE (The Children’s Assesment of Participation and Enjoyment) og PAC (Preferences for Activities of Children) er to kortlægnings- og måleredskaber, som er designet til at vurdere deltagelse i hverdags/fritidsaktiviteter udenfor skolemiljøet for børn og unge i alderen 6-21 år med eller uden funktionsnedsættelser.

Context-focused Therapy

En nyudviklet canadisk indsatsform styrker børn med Cerebral pareses deltagelse i aktiviteter, og har fokus på tilpasning af omgivelserne, frem for fokus på barnets funktionsnedsættelse.