Forside » Handicap » Børn og unge med cerebral parese » Aktører - ansvar og roller

Aktører - ansvar og roller

Mange offentlige og private institutioner, instanser og organisationer kan være til hjælp, når det gælder børn og unge med cerebral parese.

Cerebral parese kan give vanskeligheder på en lang række områder, og ikke to børn med cerebral parese er ens. Som forældre til et barn med cerebral parese vil man derfor ofte møde nye udfordringer, hvad angår børnenes behov og behandling.

De tre områder man som forældre møder, er sundheds-, social- og undervisningsområdet (www.sum.dk).

Indsatser på sundhedsområdet ydes efter sundhedsloven, som har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte. Indsatser kan foregå på sygehuset, i kommunalt - eller privat regi, og de varetages af autoriserede sundhedspersoner fx læge, sygeplejerske, ergo- og fysioterapeut og kan omhandle forebyggelse, behandling og genoptræning  (www.retsinformation.dk).

Indsatser på det sociale område ydes efter serviceloven med henblik på at fremme den enkeltes muligheder for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Indsatserne kan fx omhandle rådgivning, behandling, genoptræning og undersøgelse, personlig og praktisk hjælp, særlige dagtilbud og hjælpemidler. Fagpersoner på det sociale område kan være pædagoger, psykologer, socialrådgiver (www.retsinformation.dk).

Indsatser på undervisningsområdet ydes efter folkeskoleloven, som har til formål at give eleverne kundskaber og færdigheder. Ifølge folkeskoleloven skal folkeskolen tilbyde specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand til elever, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte. 

Kilder

www.retsinformation.dk

www.sum.dk

 

Publiceret: 31.10.2013. Sidst opdateret: 12.06.2018