Forside » Handicap » Børn og unge med cerebral parese

Børn og unge med cerebral parese

Børn og unge med cerebral parese
Børn og unge med cerebral parese

Børn og unge med cerebral parese er en målgruppe, hvor der er stor forskel på deres funktionsevne. Indsatserne har gennem årene gradvist forandret sig fra at tilstræbe at normalisere barnet/den unge til at muliggøre, støtte og træne barnet og den unges muligheder for egen aktivitet og deltagelse i meningsfyldte livssituationer.

Der er i de senere år kommet mere opmærksomhed på, og evidens for, omgivelsernes betydning og familiens centrale rolle.

I dette tema kan du derfor blandt andet finde viden om, hvordan man kan vurdere et barns/den unges aktivitet og deltagelse samt viden om indsatser, der kan styrke barnets/den unges deltagelse i aktiviteter og styrke forældrenes håndtering af barnet/den unge.

Der er tale om et meget begrænset antal af indsatser, og det er derfor vigtigt at se indsatserne som et udvalg af indsatser blandt mange indsatser, der kan være relevante for målgruppen. Det er ligeledes vigtigt at understrege, at barnet/den unge indledningsvis bør have gennemgået en relevant individuel neuropsykologisk og motorisk udredning med henblik på at vurdere hvilken indsats, der bør iværksættes, samt at indsatserne tilrettelægges med udgangspunkt i udredningen. 

Indsatser

Context-focused Therapy

Den canadiske indsats Context-focused Therapy styrker børn med cerebral pareses deltagelse i aktiviteter og har fokus på tilpasning af omgivelserne frem for på barnets funktionsnedsættelse.

Stepping Stones Triple P (SSTP)

Stepping Stones Triple P (SSTP) er et forældreprogram til forældre med børn med funktionsnedsættelse. I SSTP lærer forældrene strategier for, hvordan de støtter barnet og fremmer god adfærd og udvikling.
Baggrundsviden

Definition

Cerebral parese er en tilstand, som skyldes en medfødt eller tidligt opstået hjerneskade. Cerebral parese er den hyppigste årsag til motorisk funktionsnedsættelse hos børn.

Målgruppe

Cerebral parese er en medfødt eller tidligt opstået hjerneskade. Børn og unge med cerebral parese er kendetegnet ved at have et meget varieret fysisk, kognitivt og kommunikativt funktionsniveau.

Omfang

I Danmark er der ca. 4000 børn i alderen 0 til 17 år, som er diagnosticeret med cerebral parese.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Børn og unge med funktionsnedsættelse har større risiko for udvikling af adfærd, der vil blive opfattet som problematisk af andre børn eller voksne i deres omgivelser. Ligeledes er der en større risiko for, at de udvikler en adfærd, som gør det sværere for dem at leve op til de krav og forventninger, der hører til deres aldersgruppe.

Aktører – ansvar og roller

Indsatser for børn og unge med cerebral parese er forankret på både socialområdet, sundhedsområdet og på specialundervisningsområdet.

Kommunikation

Udfordringer med kommunikation og tale ses ofte hos gruppen af børn og unge med cerebral parese. Kommunikationsudfordringerne er ofte knyttet til de motoriske følger og har betydning for barnets sociale liv og deltagelsesmuligheder.

Socialstyrelsens udviklingsprojekter og andre initiativer

Socialstyrelsen har en række initiativer, som både retter sig mod faglig udvikling inden for sagsbehandling på handicapområdet og mod at støtte og styrke familien.

Litteratur

Få den samlede litteraturliste fra temaet Børn og unge med cerebral parese.