Omfang

Inden for de senere år er der sket en stigning i andelen af børn med autismespektrumforstyrrelse. I 2017 anslås det, at ca. 14 ud af 1.000 børn i Danmark har autisme. I 2013 var tallet ca. 10 ud af 1.000 børn.

 | Socialstyrelsen

Der findes ikke en samlet opgørelse over, hvor mange børn i Danmark der har autisme, men en registeranalyse foretaget af Socialstyrelsen i 2018 angiver, at 16.900 børn mellem 0 og 17 år i 2017 var diagnosticeret med autisme. Det svarer til, at der er ca. 14 ud af 1000 børn med autisme. Registeranalysen er baseret på det danske Landspatientregister og omfatter derfor kun børn, som har fået stille diagnosen i sygehusregi. Børn, der er diagnosticeret i primærsektoren (hos praktiserende psykiatere), er ikke med i opgørelsen. Antallet af børn med autisme kan således være højere, end hvad analysen viser.

Læs mere om definition af autisme på Vidensportalen

Stigning i antallet af børn og unge med autisme

Både dansk forskning og Socialstyrelsens registeranalyse peger på, at der generelt er en stigning i antallet af børn med autisme (Grønborg et al., 2013; Socialstyrelsen, 2018). Siden 2013 er antallet steget fra 10 til 14 ud af 1.000 børn. Særligt inden for typen infantil autisme opleves en markant stigning. I 2013 var ca. 4.300 børn diagnosticeret med infantil autisme, og i 2017 var dette tal steget til ca. 6.400 (Socialstyrelsen, 2018).

Forskningslitteraturen peger på, at den opadgående stigning i antallet af personer med autisme kan skyldes flere forhold, fx tidligere diagnosticering, reviderede diagnosekriterier, forbedret opsporing, en større opmærksomhed på udviklingsforstyrrelse og en reel stigning i antallet af personer med autisme (Grønborg et al., 2013 & Hansen et al., 2015).

Socialstyrelsens analyse af børn og unge med autismespektrumforstyrrelser

Socialstyrelsen har udarbejdet en deskriptiv registeranalyse vedrørende børn og unge med autismespektrumforstyrrelser. Den omfatter en analyse af udviklingen i målgruppens størrelse samt en analyse af generelle karakteristika og en række uddannelsesmæssige udfaldsmål for børn og unge med autisme sammenlignet med børn og unge uden autisme.

Læs mere om analysen her

Kilder

Grønborg, Therese et al. (2013). Recurrence of Autism Spectrum Disorders in Full- and Half-Siblings and Trends over Time. A Population-based Cohort Study. JAMA Pediatrics, Vol. 167 (10): 947-953.

Hansen, Stefan et al. (2015). Explaining the increase in the prevalence of autism spectrum disorders: The proportion attributable to changes in reporting practices. JAMA Pediatrics, Vol. 169 (1): 56 – 62.

Socialstyrelsen (2018). Registeranalyse af børn og unge med autismespektrumforstyrrelser. Intern analyse. Center for Data, Analyse og Metode, Socialstyrelsen.

Publiceret: 18.12.2018. Sidst opdateret: 10.05.2019