Forside » Handicap » Børn med autisme » Indsatser » Intensive Interaction

Vidensgrundlag

Intensive InteractionIntensive Interaction udvikler sociale og kommunikative kompetencer gennem meningsfuldt samspil og aktiviteter mellem barn og fagperson eller barn og forælder. ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi
Målgruppe
Målgruppen for Intensive Interaction er personer med svære sociale og kommunikative udfordringer, herunder børn med autisme i alderen 0-18 år. Indsatsen kan anvendes med en bred målgruppe af personer med kommunikationsudfordringer. Der er ikke beskrevet eksklusionskriterier inden for den definerede målgruppe, da Intensive Interaction er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte person i målgruppen. Indsatsen kan anvendes af både fagpersoner og forældre. Intensive Interaction er klart beskrevet, i forhold til hvilke udfordringer indsatsen skal imødekomme. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Intensive Interaction kræver ikke certificering, men tid, træning og ressourcer. Indsatsen følger ikke nogen manual, idet indsatsen er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i 1:1-samspil mellem fagperson og barnet. Indsatsens bærende principper for samspil er beskrevet i en håndbog, der er oversat til dansk, hvori der også indgår viden om anvendelse af metoden i praksis. Der ses ikke en ensartet systematik i metoden eller tydelig afgrænsning af tidsinterval for indsatsen. Intensive Interaction og dens grundprincipper bygger på solid forskning i udviklings- og kommunikationspsykologi om udvikling af kommunikative evner. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
Intensive Interaction anvendes i Danmark i private hjem, i kommuner og på specialinstitutioner. Der findes i begrænset mængde nedskrevne implementeringserfaringer for implementering i dansk kontekst. Intensive Interaction kræver ikke særlige fysiske rammer, redskaber eller teknologier. Indsatsen kan anvendes sideløbende med andre indsatser for den enkelte borger. Intensive Interaction er derfor tilgængelig i forhold til yderligere implementering i dansk kontekst. I håndbogen for Intensive Interaction beskrives opmærksomhedspunkter i forhold til implementering, og der gives råd til, hvordan metoden forankres i praksis. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren B.
Effekt
Der er begrænset forskningsmæssig viden om effekten af Intensive Interaction i forhold til målgruppen børn med autisme. Der er dog beskrevet positiv effekt gennem caseberetninger og single case-studier, hvor særligt positiv effekt i forhold til samspil og trivsel fremhæves. Det at Intensive Interaction som metode er individuelt tilrettelagt og udført, sammenholdt med målgruppens kommunikative niveau, gør det svært at designe forskningsstudier, der kan effektmåle på Intensive Interaction. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
Der er ikke fremkommet oplysninger om cost-benefit eller cost-effectiveness af Intensive Interaction i den systematiske litteratursøgning. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.