Litteratur

Få hele litteraturlisten til temaet Børn og unge som pårørende.

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet Børn og unge som pårørende. Søgningen er blevet fremsøgt nordisk og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen, som fremgår af listen, er den litteratur, som er anvendt i artiklerne.

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden, her.

Læs mere om, hvordan vi udarbejder et tema, her.

Læs litteraturlisten for temaet Børn og unge som pårørende her