Udbredelse

Et til to ud af 1000 børn har en taleforstyrrelse, der skyldes verbal dyspraksi.

Per Fabæch Knudsen & Lisbet Tuxen | Socialstyrelsen

ASHA – den amerikanske logopæd organisation – vurderer på baggrund af studier baseret på kliniske data omfanget af verbal dyspraksi hos børn til at være 0,1 pct.- 0,2 pct.. Det vil sige, at 1-2 børn ud af tusinde børn har lidelsen. Blandt børn med taleforstyrrelser vurderer ASHA, at 3.4 pct.- 4.3 pct. har verbal dyspraksi. Der er flere drenge end piger, der har verbal dyspraksi. For hver pige med verbal dyspraksi er der 2-3 drenge, der har lidelsen (ASHA, 2015).

ASHA peger på, at der i forbindelse med genetiske forstyrrelser, fx galactosemia og fragilt X syndrome, er rapporteret en højere prævalens af verbal dyspraksi (ASHA, 2015).

Ifølge Dyspraksiforeningen vurderer Verdenssundhedsorganisationen, WHO, at ca. 6 pct. af alle børn har dyspraksi i mere eller mindre svær grad. Tre fjerdedele af dem er drenge (Dyspraksiforeningen, 2008). Hvor mange af disse børn, der har verbal dyspraksi, fremgår ikke.

Dyspraksiforeningen peger på, at der i Danmark må forventes at være børn, der ikke får hjælp på grund af manglende kendskab til diagnosen verbal dyspraksi (Dyspraksiforeningen, 2008).  

Kilder

ASHA - American Speech-Language-Hearing Association (2015). Tilgået 10.09.2015

Dyspraksiforeningen (2008). Børn med dyspraksi - hvorfor er mit barns udvikling forsinket?  Pjece udgivet af Dyspraksiforeningen