Litteratur

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet verbal dyspraksi. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen, som fremgår af listen, er den litteratur, som er anvendt i artiklerne. 

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden, her. 

Læs mere om, hvordan vi udarbejder et tema, her.

Litteraturliste fremkommet af den systematiske søgning i 2015 og opdatering i 2020