Aktører - ansvar og roller

Kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivninger (PPR) er indgang til hjælp til et barn, der (muligvis) har verbal dyspraksi.

Per Fabæch Knudsen & Lisbet Tuxen | Socialstyrelsen

PPR kan i mange tilfælde henvise videre til specialister, der kan hjælpe med udredning af det enkelte barn med henblik på en diagnose for verbal dyspraksi. På Dyspraksiforeningens hjemmeside findes en fortegnelse over PPR-kontorer i Danmark.

Udredning og diagnosticering

Det er den praktiserende læge, der henviser til udred­ning for verbal dyspraksi. I Region Syddanmark kan en logopæd med specialviden om verbal dyspraksi dog pt. henvise direkte til lægefaglig udredning.

Udredning med lægefaglig ekspertise kan foregå føl­gende steder:

Foniatrisk afsnit
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23 Østre Længdevej, indgang 60
2400 København NV
Tlf. 35 31 20 70

Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling F
Odense Universitetshospital
J. B. Winsløws Vej 4
5000 Odense C
Tlf. 65 41 28 16

Behandling/taletræning

Behandling/taletræning kan foretages af logopæder, fysioterapeuter og andre professionelle med viden om verbal dyspraksi. Indsatsen kan foregå i PPR-regi, på kommunikationscentre og i privat praksis. Behandling/taletræning forudsætter i høj grad involvering af barnets forældre, idet forældrene vil have en vigtig rolle i at træne med barnet og anvende de lærte teknikker i dagligdagens gøremål igennem en længere periode/årrække.

Kilder

Christensen, Thomas Bo (2010). Verbal dyspraksi – kortlægning af viden på området, Servicestyrelsen

Dyspraksiforeningens hjemmeside, tilgået 24. september 2015

Nyhedsmail fra Odense Universitetshospital vedr. ny-etableret ambulatorium til udredning og diagnosticering af verbal dyspraksi (24. september 2014)