Litteratur

Litteraturlisten er fremkommet gennem en litteratursøgning om temaet epilepsi. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen, som fremgår af listen, er den litteratur, som er blevet vurderet relevant, men som ikke nødvendigvis er anvendt i artiklerne. 

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden her. 

Læs mere om, hvordan vi udarbejder et tema her.

Litteraturliste fremkommet af søgning i december 2015-januar 2016 og opdateret 2020

Senest opdateret 03-04-2020