Forside » Handicap » Børn med epilepsi » Indsatser » FAMOSES – et psykoedukativt familietræningsprogram til børn med epilepsi og deres forældre

Vidensgrundlag

FAMOSES – et psykoedukativt familietræningsprogram til børn med epilepsi og deres forældreNår målet er øget mestring, bedre livskvalitet og trivsel for børn med epilepsi, er det nødvendigt at anlægge et helhedsperspektiv på barnets situation. Her er forældrene en helt afgørende faktor i barnets liv. Det psykoedukative familietræningsprogram FAMOSES, som udbydes i Tyskland til børn mellem 8-13 år og deres forældre, fokuserer netop på samspillet mellem barnets og forældrenes mestring og trivsel.ABCDMålgruppeMetodeImplementeringEffektØkonomi

Sådan har vi udarbejdet vurderingen 

Målgruppe
Målgruppen for FAMOSES er relativt velbeskrevet, hvad angår børnene, mens der ikke er de samme afgrænsninger på forældremålgruppen. Der er ikke taget stilling til hverken børns eller forældres socioøkonomiske baggrunde. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens målgruppe scoren B.
Metode
Der eksisterer ikke nogen klar forandringsteori for metoden, men den fremgår implicit af vidensgrundlaget. FAMOSES er et relativt struktureret og intensivt forløb, som er manualiseret til et vist niveau omkring 6 forskellige læringsarenaer med tilhørende læringsmål. Indsatsen er ganske velbeskrevet i forhold til arbejdet med børnene, mens det ikke er eksplicit beskrevet, hvordan arbejdet med forældrene skal foregå. Det teoretiske fundament fremgår ikke af de publicerede artikler om indsatsen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens metode scoren B.
Implementering
FAMOSES bliver udelukkende udbudt i Tyskland på udvalgte hospitalsklinikker. Der findes derfor meget lidt viden om programmets implementeringsforudsætninger i en dansk kontekst. I Tyskland udbydes FAMOSES på udvalgte hospitalsklinikker, som har specialiseret sig i netop behandling af epilepsi. Der er heller ikke fundet nogen implementeringsfaglige overvejelser i den tyske kontekst. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens implementering scoren D.
Effekt
Effekten af FAMOSES er indtil videre relativt underbelyst. Kun to studier har hidtil beskæftiget sig med emnet. Begge studier er udført af programudvikleren selv. Der er tale om simple RCT-undersøgelser af dels børnegruppen og dels forældregruppen med før- og eftermåling i indsatsgruppen. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens effekt scoren C.
Økonomi
FAMOSES er ikke afprøvet i en dansk kontekst. Der foreligger ingen økonomiske analyser, der belyser FAMOSESs omkostninger eller cost-effectiveness. På den baggrund tildeles vidensgrundlaget for indsatsens økonomi scoren D.