Forside » Handicap » Børn med epilepsi » Indsatser

Indsatser

Kognitiv Adfærdsterapi (CBT) – også et værktøj på epilepsiområdet
Kognitiv Adfærdsterapi eller CBT er en relativt velunderbygget indsats i forhold til at reducere og bearbejde de negative psykosociale konsekvenser, som en diagnose eller funktionsnedsættelse kan have for den enkelte. Flere studier viser også, at CBT har god effekt på epilepsiområdet.
Thinking about Epilepsy – et uddannelsesprogram til børn på 5. klassetrin
For at forebygge stigmatisering af børn med epilepsi har forskere i Canada udviklet programmet Thinking about Epilepsy, som sigter mod at højne kendskabet til epilepsi blandt alle børn på 5. klassetrin.
FAMOSES – et psykoedukativt familietræningsprogram til børn med epilepsi og deres forældre
Når målet er øget mestring, bedre livskvalitet og trivsel for børn med epilepsi, er det nødvendigt at anlægge et helhedsperspektiv på barnets situation. Her er forældrene en helt afgørende faktor i barnets liv. Det psykoedukative familietræningsprogram FAMOSES, som udbydes i Tyskland til børn mellem 8-13 år og deres forældre, fokuserer netop på samspillet mellem barnets og forældrenes mestring og trivsel.