Omfang

Inden for de senere år er der sket en stigning i andelen af børn med autismespektrumforstyrrelse. I 2018 anslås det, at ca. 16 ud af 1.000 børn i Danmark har autisme. I 2014 var tallet ca. 11 ud af 1.000 børn.

Helle Nyhuus | Socialstyrelsen

Der findes ikke en samlet opgørelse over, hvor mange børn i Danmark der har autisme, men Socialstyrelsens egne beregninger fra 2018 angiver, at 18.250 børn mellem 0 og 17 år i 2018 var diagnosticeret med autisme. Det svarer til, at der er ca. 16 ud af 1000 børn med autisme. Beregningerne er baseret på det danske Landspatientregister og omfatter derfor kun børn, som har fået stillet diagnosen i sygehusregi. Børn, der er diagnosticeret i primærsektoren (hos praktiserende psykiatere), er ikke med i opgørelsen. Antallet af børn med autisme kan således være højere, end hvad beregningerne viser.

Læs mere om definition af autisme på Vidensportalen

Stigning i antallet af børn og unge med autisme

Både dansk forskning og Socialstyrelsens egne beregninger baseret på registerdata peger på, at der generelt er en stigning i antallet af børn med autisme (Grønborg et al., 2013; Socialstyrelsen, 2020).

Siden 2014 er antallet steget fra 11 til 16 ud af 1.000 børn. Særligt inden for typen infantil autisme opleves en markant stigning. I 2014 var ca. 4.850 børn diagnosticeret med infantil autisme, og i 2018 var dette tal steget til ca. 7.000 (Socialstyrelsen, 2020).

Forskningslitteraturen peger på, at stigningen i antallet af personer med autisme kan skyldes flere forhold, fx tidligere diagnosticering, reviderede diagnosekriterier, forbedret opsporing, en større opmærksomhed på udviklingsforstyrrelse og en reel stigning i antallet af personer med autisme (Grønborg et al., 2013 & Hansen et al., 2015).

Socialstyrelsens egne beregninger vedrørende børn og unge med autisme

Socialstyrelsen har udarbejdet beregninger baseret på registerdata vedrørende børn og unge med autisme. Beregningerne belyser udviklingen i målgruppens størrelse samt generelle karakteristika og en række uddannelsesmæssige udfaldsmål for børn og unge med autisme sammenlignet med børn og unge uden autisme.

Læs mere om beregningerne her

Kilder

Grønborg, Therese et al. (2013). Recurrence of Autism Spectrum Disorders in Full- and Half-Siblings and Trends over Time. A Population-based Cohort Study. JAMA Pediatrics, Vol. 167 (10): 947-953.

Hansen, Stefan et al. (2015). Explaining the increase in the prevalence of autism spectrum disorders: The proportion attributable to changes in reporting practices. JAMA Pediatrics, Vol. 169 (1): 56-62.

Socialstyrelsen (2020). Socialstyrelsens egne beregninger vedrørende børn og unge med autisme. Odense: Socialstyrelsen.

Senest opdateret 07-01-2020