Litteratur

Få den samlede litteraturliste over den anvendte litteratur i temaet Ældre med kombineret sansetab.

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet Recovery. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen, som fremgår af listen, er den litteratur, som er blevet anvendt i artiklerne.

Læs mere om, hvordan vi udvælger viden, og hvordan vi udarbejder et tema. 

Litteraturliste over anvendt litteratur i temaet Ældre med kombineret sansetab

Publiceret: 07.03.2019. Sidst opdateret: 07.03.2019