Indsatser

Livsomstilling – den rette støtte på det rette tidspunkt

Livsomstillingsmodellen er en forståelsesramme, der kan understøtte samarbejdet med personer med erhvervet døvblindhed. Modellen bidrager til at forstå den livsomstilling, en person gennemgår, når syn og hørelses svækkes. Et øget fokus på de forskellige faser i omstillingsprocessen kan være med til at sikre, at en person med kombineret sansetab får den rette støtte på det rette tidspunkt.

Confident Living Program

The Confident Living Program er en gruppebaseret indsats udviklet til ældre med kombineret høre- og synsnedsættelse. Deltagerne får viden om erhvervet døvblindhed, udvikler færdigheder og strategier til at kompensere for det kombinerede sansetab og får mulighed for erfaringsudveksling med ligesindede. Alt sammen med det formål at bryde isolation og højne livskvalitet.