Forside » Handicap » Voksne med erhvervet hjerneskade

Voksne med erhvervet hjerneskade

Dette notat giver en kort oversigt over den aktuelle viden om voksne med erhvervet hjerneskade og sociale indsatser. Formålet med vidensnotatet er at bidrage til kommunernes planlægning og udvikling af område.

billedeForskning viser, at voksne med erhvervet hjerneskade har forskellige behov, og at den enkeltes funktionsnedsættelser og ressourcer kan variere meget, alt afhængig af skadens omfang og hvornår i livet skaden opstår.

Hovedformålene med de sociale indsatser er at fremme borgerens mulighed for at klare sig selv og lette dagligdagen. Den rette støtte og hjælp kan medvirke til at udvikle den enkeltes livsarena og forbedre livskvaliteten.

I vidensnotatet præsenteres aktuel, forskningsbaseret viden om, hvad der virker for målgruppen.

 

Læs hele vidensnotatet om voksne med erhvervet hjerneskade 

Publiceret: 03.11.2015. Sidst opdateret: 03.11.2015