Forside » Handicap » Mobilitetshjælpemidler til voksne borgere

Mobilitetshjælpemidler til voksne borgere

Mennesker, der har nedsat eller manglende gangfunktion, kan have svært ved at udføre en række aktiviteter, som er en forudsætning for at kunne deltage aktivt i samfundet. Kommunerne bevilger hvert år et stort antal mobilitetshjælpemidler for at give disse mennesker bedre forudsætninger for et godt liv. Målet er at fremme den enkeltes mulighed for aktivitet og deltagelse i samfundet.

billedeForskningen viser, at mobilitetshjælpemidler har en dokumenteret effekt på brugernes aktivitet og deltagelse i samfundet. Deres mobilitetsproblemer bliver reduceret, og hjælpemidlerne medvirker til, at brugerne deltager i flere aktiviteter og får lettere ved dem.

Men effekten kan variere, hvis mobilitetshjælpemidlet ikke tilpasses den enkelte borger og hans/hendes behov Der er derfor behov for, at socialfaglig viden inddrages i processen, og borgeren selv involveres.

Notatet indeholder også en beskrivelse af en række afprøvede, internationale redskaber, som kommunale sagsbehandlere kan bruge til at evaluere effekten af mobilitetshjælpemidler hos den enkelte borger.

Læs hele vidensnotatet om mobilitetshjælpemidler til voksne borgere

Publiceret: 14.12.2015. Sidst opdateret: 20.02.2017