Forside » Handicap » Mennesker med sjældne handicap

Mennesker med sjældne handicap

Der lever omkring 30.00- 50.000 mennesker med sjældne handicap i Danmark. Mennesker med sjældne handicap er en gruppe med meget forskellige funktionsnedsættelser og behov. Socialstyrelsens vidensnotat giver en kort oversigt over den aktuelle viden om mennesker med sjældne handicap og indsatser for målgruppen.

billedeBegrebet sjældne handicap dækker over alle former for nedsat funktionsevne, der er forårsaget af sjældne sygdomme. En sygdom er sjælden, når den er konstateret hos færre end 1000 mennesker.

Det er typisk medfødte, ofte arvelige, komplekse og alvorlige sygdomme, der kræver særlig viden og sagkundskab, og som kræver en højt specialiseret, veltilrettelagt indsats i form af diagnostik, behandling, opfølgning og kontrol i sundhedssektoren og en tilsvarende velkoordineret indsats i socialsektoren.

Vidensnotatet retter sig især mod forvaltning, kommunale mellemledere, skoleledelse og PPR, der arbejder med at planlægge og udvikle den undervisnings-/specialundervisningsmæssige og sociale indsats  for målgruppen.

 

Læs hele videnotatet om mennesker med sjældne handicap

Publiceret: 03.11.2015. Sidst opdateret: 01.05.2017