Litteratur

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk søgning om temaet handicap og beskæftigelse.

Litteraturlisten er fremkommet gennem en systematisk litteratursøgning om temaet handicap og beskæftigelse. Søgningen er blevet fremsøgt nationalt og internationalt og vurderet på baggrund af kvalitet og relevans. Litteraturen som fremgår af listen er den litteratur, som er blevet vurderet relevant, men som ikke nødvendigvis er anvendt i artiklerne. 

Læs mere om hvordan vi udvælger viden og hvordan vi udarbejder et tema. 

Litteraturliste fremkommet af den systematiske søgning i 2015 

Publiceret: 14.06.2016. Sidst opdateret: 17.10.2016