Indsatser

Betaprojektmodellen

Betaprojektmodellen er udviklet og afprøvet i det svenske Betaprojekt. Modellen sætter rammerne for tværfagligt samarbejde med henblik på arbejdsrettet rehabilitering af mennesker med handicap, stofmisbrugere og andre udsatte grupper.

Supported Employment

Supported Employment (SE) er en tilgang til at støtte borgere med handicap i at opnå og fastholde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Tilgangen har vist sig virksom i forhold til at hjælpe borgere med forskellige handicap i beskæftigelse.

Pre-Employment Programme: Et beskæftigelsesprogram for borgere med alvorlig synsnedsættelse

Pre-Employment Programme (PEP) er et beskæftigelsesrettet program, der har til formål at hjælpe borgere med alvorlig synsnedsættelse i beskæftigelse. Programmet er bygget op omkring et intensivt læringsforløb, hvor deltagerne gennem afklaring, træning og udvikling kan tilegne sig viden og kompetencer, der kan bringe dem i beskæftigelse.