Forside » Handicap » Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn med tidligt konstateret høretab

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn med tidligt konstateret høretab

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn med tidligt konstateret høretab
Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn med tidligt konstateret høretab

Forløbsbeskrivelsen er udgivet i april 2015 og beskriver, hvordan kommunerne bedst kan tilrettelægge forløbet for børn med tidligt konstateret høretab. En tidlig og velkoordineret faglig indsats i forhold til børn med tidligt konstateret høretab gør, at mange børn i dag kommer til at høre og får et talesprog. Dermed bliver deres mulighed for at inkluderes i almene dagtilbud, skoler og samfundet generelt kraftigt styrket.

I forløbsbeskrivelsen kommer Socialstyrelsen med anbefalinger til, hvordan kommunerne selv og i samarbejde kan tilrettelægge en tidlige og virkningsfuld indsats til børn med tidligt konstateret høretab. Du kan bl.a. læse om hvad der kendetegner målgruppen, hvilke indsatser der er centrale, og hvordan man bedst samarbejder og koordinerer barnets samlede forløb.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen samt relevante bruger- og interesseorganisationer.

Læs mere om baggrunden for forløbsbeskrivelser og den nationale koordinationsstruktur nedenfor.

Læs hele forløbsbeskrivelsen om den bedste indsats for børn med tidlig konstateret høretab

Baggrundsviden

Hvad er en forløbsbeskrivelse?

Socialstyrelsen udarbejder forløbsbeskrivelser på baggrund af aktuel bedste viden om indsatser til målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

Hvad er den nationale koordinationsstruktur?

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det skal ske gennem vidensindsamling, faglig dialog og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.