Forside » Handicap » Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

I forløbsbeskrivelsen kommer Socialstyrelsen med anbefalinger til, hvordan kommunerne selv og i samarbejde kan tilrettelægge en tidlig og virkningsfuld indsats til børn med alvorlig synsnedsættelse. Du kan bl.a. læse om, hvad der kendetegner målgruppen, hvilke indsatser der er centrale, og hvordan man bedst samarbejder og koordinerer barnets samlede forløb.

Forløbsbeskrivelsen skitserer, hvordan kommunerne bedst kan tilrettelægge forløbet for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. En tidlig, koordineret og højt specialiseret indsats har stor betydning for barnets udvikling og udgør fundamentet for inklusion og deltagelse senere i livet. Dermed bliver mulighederne for at få en normal hverdag i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser kraftigt styrket.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen samt relevante bruger- og interesseorganisationer.

Forløbsbeskrivelsen er udgivet i januar 2016.

Læs hele forløbsbeskrivelsen om rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse på Socialstyrelsens hjemmeside

For læsere der benytter sig af synshjælpemidler

Læs forløbsbeskrivelsen om rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse (ePub-format - egnet til smartphones og tablet)

Ovenstående link åbner forløbsbeskrivelsen om rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse i ePub-format, så den er tilgængelig for brugere, der benytter sig af synshjælpemidler. Formatet er egnet til læsning på smartphones og tablet.

Læs forløbsbeskrivelsen om rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse (Word-format - kan åbnes i Word 2010 eller nyere)

Ovenstående link åbner forløbsbeskrivelsen om rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse i Word-format, så den er tilgængelig for brugere, der benytter sig af synshjælpemidler. Filen kan åbnes i Microsoft Office Word 2010, eller nyere versioner.

Læs mere om baggrunden for forløbsbeskrivelser og den nationale koordinationsstruktur nedenfor.

Baggrundsviden

Hvad er en forløbsbeskrivelse?

Socialstyrelsen udarbejder forløbsbeskrivelser på baggrund af aktuel bedste viden om indsatser til målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

Hvad er den nationale koordinationsstruktur?

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det skal ske gennem vidensindsamling, faglig dialog og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.