Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

I den reviderede forløbsbeskrivelse kommer Socialstyrelsen med anbefalinger til, hvordan kommunerne selv og i samarbejde med relevante aktører kan tilrettelægge en tidlig og virkningsfuld indsats til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse. I den reviderede forløbsbeskrivelse har Socialstyrelsen skitseret, hvordan det gode forløb for et barn med alvorlig synsnedsættelse kan se ud, hvilke aktører der kan inddrages, og hvornår i forløbet indsatserne er relevante.

Du kan herunder læse om, hvilke udfordringer der kendetegner målgruppen, de centrale faglige indsatser, der bedst sikrer udvikling og selvstændighed, samt hvordan de centrale faglige indsatser koordineres og organiseres.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og relevante brugerorganisationer.

Første udgave blev udgivet i januar 2016.

Anden udgave er udgivet i juni 2020.

Læs den reviderede forløbsbeskrivelse om rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse på Socialstyrelsens hjemmeside

Baggrundsviden

Hvad er en forløbsbeskrivelse?

Socialstyrelsen udarbejder forløbsbeskrivelser på baggrund af aktuel bedste viden om indsatser til målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

Hvad er den nationale koordinationsstruktur?

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det skal ske gennem vidensindsamling, faglig dialog og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.