Forside » Handicap » Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade – på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade – på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde

Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade – på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde
Forløbsbeskrivelse: Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade – på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde

I forløbsbeskrivelsen kommer Socialstyrelsen med anbefalinger til, hvordan kommunerne selv, og i samarbejde med andre kommuner eller regioner, kan tilrettelægge en rettidig og virkningsfuld indsats til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Du kan bl.a. læse om, hvad der kendetegner målgruppen, hvilke indsatser der er centrale, og hvordan man bedst samarbejder og koordinerer borgerens samlede forløb.

Forløbsbeskrivelsen skitserer, hvordan kommunerne bedst kan tilrettelægge forløbet for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Den ramte borgere og eventuelle pårørende skal inddrages fra start til slut for at fremme udbyttet af rehabiliteringsindsatsen. Det afgørende for borgerens samlede forløb er, at kombinationen af indsatser og metoder retter sig mod de funktionsnedsættelser og behov, som den enkelte borger har. Der skal ikke kun være fokus på at genoptræne borgerens gangfunktion – der skal også være fokus på borgerens håb og drømme for fremtiden – altså på ’det hele menneske’.  

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt en række centrale eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen samt relevante bruger- og interesseorganisationer.

Forløbsbeskrivelsen er udgivet i august 2016.

Læs hele forløbsbeskrivelsen om rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade på Socialstyrelsens hjemmeside

Baggrundsviden

Hvad er en forløbsbeskrivelse?

Socialstyrelsen udarbejder forløbsbeskrivelser på baggrund af aktuel bedste viden om indsatser til målgrupper omfattet af den nationale koordinationsstruktur.

Hvad er den nationale koordinationsstruktur?

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det skal ske gennem vidensindsamling, faglig dialog og ved at Socialstyrelsen udarbejder centrale udmeldinger og forløbsbeskrivelser på området.