Udbredelse

Et til to ud af 1000 børn har en taleforstyrrelse, der skyldes verbal dyspraksi.

 og  | Socialstyrelsen

ASHA – den amerikanske logopæd organisation – vurderer på baggrund af studier baseret på kliniske data omfanget af verbal dyspraksi hos børn til at være 0,1%- 0,2%. Det vil sige, at 1-2 børn ud af tusinde børn har lidelsen. Blandt børn med taleforstyrrelser vurderer ASHA, at 3.4%-4.3% har verbal dyspraksi. Der er flere drenge end piger, der har verbal dyspraksi. For hver pige med verbal dyspraksi er der 2-3 drenge, der har lidelsen (ASHA, 2015).

ASHA peger på, at der i forbindelse med genetiske forstyrrelser, fx galactosemia og fragilt X syndrome, er rapporteret en højere prævalens af verbal dyspraksi (ASHA, 2015).

Ifølge Dyspraksiforeningen vurderer Verdenssundhedsorganisationen, WHO, at ca. 6 % af alle børn har dyspraksi i mere eller mindre svær grad. Tre fjerdedele af dem er drenge. (Dyspraksiforeningen, 2008) Hvor mange af disse børn, der har verbal dyspraksi, fremgår ikke.

Dyspraksiforeningen peger på, at der i Danmark må forventes at være børn, der ikke får hjælp på grund af manglende kendskab til diagnosen verbal dyspraksi (Dyspraksiforeningen, 2008).  

Kilder

ASHA - American Speech-Language-Hearing Association (2015), Tilgået 10.9.2015

Dyspraksiforeningen (2008), Børn med dyspraksi - hvorfor er mit barns udvikling forsinket?  Pjece udgivet af Dyspraksiforeningen

Publiceret: 31.10.2013. Sidst opdateret: 17.11.2015