Forside » Handicap » Børn og unge med verbal dyspraksi » Aktører - ansvar og roller

Aktører - ansvar og roller

Kommunernes pædagogiske psykologiske rådgivninger (PPR) er indgang til hjælp til et barn, der (muligvis) har verbal dyspraksi.

 og  | Socialstyrelsen

PPR kan i mange tilfælde henvise videre til specialister, der kan hjælpe med udredning af det enkelte barn med henblik på en diagnose for verbal dyspraksi. På Dyspraksiforeningens hjemmeside findes en fortegnelse over PPR-kontorer i Danmark.

Udredning

Udredning for verbal dyspraksi kan foregå i oralmotoriske teams, der er oprettet i nogle kommuner og regioner. De kan være tilknyttet PPR, hospitaler eller kommunikationscentre og har forskellige fagpersoner med specialviden ansat, f.eks. logopæder, ergoterapeuter, fysioterapeuter og specialtandlæger.

Udredning med lægelig ekspertise kan foregå følgende steder:

Center for Sjældne Sygdomme
Aarhus Universitetshospital Skejby
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Tlf. 78 45 15 34

Foniatrisk afsnit
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
Østre Længdevej, indgang 60
2400 København NV.
Tlf. 35 31 20 70

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C.
Tlf. 65 41 28 16

Behandling/taletræning

Behandling/taletræning kan foretages af logopæder, fysioterapeuter og andre professionelle med viden om verbal dyspraksi. Indsatsen kan foregå i PPR-regi, på kommunikationscentre og i privat praksis. Behandling/taletræning forudsætter i høj grad involvering af barnets forældre, idet forældrene vil have en vigtig rolle i at træne med barnet og anvende de lærte teknikker i dagligdagens gøremål igennem en længere periode/årrække.

Kilder

Christensen, Thomas Bo (2010): Verbal dyspraksi – kortlægning af viden på området, Servicestyrelsen

Dyspraksiforeningens hjemmeside, tilgået 24. september 2015

Nyhedsmail fra Odense Universitetshospital vedr. ny-etableret ambulatorium til udredning og diagnosticering af verbal dyspraksi (24. september 2014)

Publiceret: 31.10.2013. Sidst opdateret: 17.11.2015