Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) bruges til at foretage dokumentation af resultater, som kan anvendes i en dialog om indsatserne på det sociale voksenområde mellem borger, udfører og myndighed.

FKO er udviklet med udgangspunkt i Voksenudredningsmetoden, så dokumentationen skaber sammenhæng til sagsbehandlingsarbejdet hos myndigheden. Status og opfølgning på indsatsen foretages med udgangspunkt i borgerens handleplan og myndighedens bestilling til udfører.

Specifikke anvendelsesmuligheder:

Redskabet bruges til at opstille delmål, som er knyttet til det overordnede mål i borgerens handleplan og bestilling. Herefter dokumenteres resultaterne af de igangsatte indsatser i forhold til hvert delmål. Samtidig er redskabet udformet til at understøtte bedre dialog og koordinering mellem udfører og myndighed.

Specifikke målgrupper:

Redskabet er tilpasset psykiatri- og handicapområdet bredt.

Styrker:

FKO bygger på VUM og understøtter dialog mellem udfører og myndighed om opfølgning.

Redskabet indeholder delmål for indsatsen, som er opstillet på baggrund af myndighedens bestillingsmål. Det er derfor egnet til opfølgning på individuelt tilpassede mål hos udfører.

Udfordringer ved anvendelsen af redskabet:

Eftersom dokumentationen vedrører udviklingen i forhold til individuelt tilpassede mål, er redskabet ikke egnet til mere præcis opgørelse af resultater på tværs af borgere. På aggregeret niveau kan man i stedet foretage en samlet opgørelse af progressionen i forhold til de individuelle mål.

Tilgængelighed:

Redskabet er gratis at anvende.

Du kan finde redskabet Faglige kvalitetsoplysninger på KL’s hjemmeside. 

VUM-temaer:

Praktiske opgaver i hjemmet, Samfundsliv, Socialt liv, Sundhed, Kommunikation, Mobilitet, Egenomsorg. 

Dataindsamling:

Dialog (personale og borger/pårørende drøfter og udfylder i fællesskab vurderingsskema).

Beskrivelse af målgruppe:

Der kan tegnes et overordnet billede af borgerens delmål og udvikling herpå inden for VUM-temaerne.

Dialogbaseret redskab