Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) bruges til at foretage dokumentation af resultater, som kan anvendes i en dialog om indsatserne på det sociale voksenområde mellem borger, udfører og myndighed.

FKO er udviklet med udgangspunkt i Voksenudredningsmetoden, så dokumentationen skaber sammenhæng til sagsbehandlingsarbejdet hos myndigheden. Status og opfølgning på indsatsen foretages med udgangspunkt i borgerens handleplan og myndighedens bestilling til udfører.

Specifikke anvendelsesmuligheder:

Redskabet bruges til at opstille delmål, som er knyttet til det overordnede mål i borgerens handleplan og bestilling. Herefter dokumenteres resultaterne af de igangsatte indsatser i forhold til hvert delmål. Samtidig er redskabet udformet til at understøtte bedre dialog og koordinering mellem udfører og myndighed.

Specifikke målgrupper:

Redskabet er tilpasset psykiatri- og handicapområdet bredt.

Styrker:

  • Bygger på VUM og understøtter dialog mellem udfører og myndighed om opfølgning.
  • Redskabet indeholder delmål for indsatsen, som er opstillet på baggrund af myndighedens bestillingsmål. Det er derfor egnet til opfølgning på individuelt tilpassede mål hos udfører.

Udfordringer ved anvendelsen af redskabet:

Eftersom dokumentationen vedrører udviklingen i forhold til individuelt tilpassede mål, er redskabet ikke egnet til mere præcis opgørelse af resultater på tværs af borgere. På aggregeret niveau kan man i stedet foretage en samlet opgørelse af progressionen i forhold til de individuelle mål.

Tilgængelighed:

Redskabet er gratis at anvende.

Du kan finde redskabet Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på KL’s hjemmeside

VUM-temaer:

Praktiske opgaver i hjemmet, Samfundsliv, Socialt liv, Sundhed, Kommunikation, Mobilitet, Egenomsorg. 

Dataindsamling:

Dialog (personale og borger/pårørende drøfter og udfylder i fællesskab vurderingsskema).

Beskrivelse af målgruppe:

Der kan tegnes et overordnet billede af borgerens delmål og udvikling herpå inden for VUM-temaerne.

Dialogbaseret redskab