The Family Adaptability and Cohesion Scale

The Family Adaptability and Cohesion Scale (Faces IV) er et redskab udviklet til at måle familiemedlemmers oplevelse og vurdering af familiens funktionsmåde. Redskabet er forskningsbaseret.

Faces IV fokuserer på at belyse familiens grad af fleksibilitet og sammenhængskraft, samt hvordan familiemedlemmer interagerer og kommunikerer med hinanden.

Instrumentet belyser familiefunktionen og –dynamikken ud fra seks skalaer. De belyser familiens sammenhængskraft og fleksibilitet samt manglende involvering og deltagelse i øvrige familiemedlemmers liv, usund sammenvævede samlivsformer, oplevelse af kaos og manglende evne til organisering samt manglende fleksibilitet i samlivsformer. Dertil kommer to tillægsskalaer, der belyser familiens kommunikationsformer og familiemedlemmernes overordnede tilfredshed med familiens omgangsformer. 

På baggrund af scoren på hver af skalaerne kan familiens funktion beskrives, og der kan relativt simpelt beregnes en samlet score for balancen i familien. Scorerne og beregningen kan efterfølgende indgå i behandlingsplanlægning og til måling af udviklingen i familiedynamikken i løbet af behandlingen. Spørgeskemaet udfyldes af familiemedlemmerne selv, og alle familiemedlemmer over 12 år kan deltage.

Specifikke anvendelsesmuligheder:

FACES IV kan bruges til at vurdere familiedynamikken, planlægge behandling og måle behandlingsresultater med udgangspunkt i, at et balanceret niveau af sammenhængskraft og fleksibilitet i familien er mest befordrende for en sund familiefunktion.

Specifikke målgrupper:

FACES IV kan anvendes i alle situationer, hvor det er relevant at vurdere og dokumentere familiedynamikken. I Danmark er redskabet bl.a. blevet anvendt til udredning, handleplansarbejde og resultatdokumentation i forbindelse med familiebehandlingsindsatser.

Styrker:

FACES IV kan bruges til at vurdere, hvilke aspekter af familiens funktionsmåde som en given familiebehandlingsindsats påvirker. På den måde kan redskabet bruges til at justere og målrette indsatser undervejs i behandlingen for at forbedre resultaterne af indsatsen. 

Tilgængelighed:

FACES IV findes i en dansk version og rettighederne til redskabet købes på deres hjemmeside.

ICS-dimensioner:

Familieforhold og baggrund, Trygt omsorgsmiljø, Stimulering og vejledning, Understøttelse af relationer.

Dataindsamling:

Borgerudfyldt spørgeskema.

Beskrivelse af målgruppe:

Redskabet belyser kun udvalgte aspekter af familiedynamik med særlig fokus på sociale relationer internt i familien. Belysningen af familiedynamikken er dog relativ nuanceret og omfatter mellem 42 og 62 items. 

Valideret redskab