Parental Stress Scale

Parental Stress Scale er et redskab, der bruges til at identificere stress blandt forældre til børn i aldersgruppen 0-18 år gennem brug af spørgeskema.

Parental Stress Scale er udviklet som et spørgeskema, der udfyldes af forældrene, og som afdækker positive og negative aspekter ved forældreskabet, herunder bl.a. oplevet stress, positive følelser eller oplevelser med forældreskab (herunder følelsesmæssige gevinster, berigelse og personlig udvikling) samt negative aspekter ved forældreskabet, fx skyld eller begrænsninger i egen livsstil. De positive og negative aspekter ved forældreskabet belyses igennem 18 spørgsmål, der resulterer i en samlet score for forældrestress.

Specifikke anvendelsesmuligheder:

Redskabet kan bruges til screening af og dokumentation af udvikling i forældrestress. Redskabet er derfor anvendeligt i forbindelse med planlægning og opfølgning på familiecentrerede tilbud.

Specifikke målgrupper:

Forældre til børn i aldersgruppen 0-18 år.

Styrker:

Redskabet kan skelne mellem resultater for forældre til børn med normaludvikling og resultater for forældre til børn med udviklings- og adfærdsproblemer, og der er således brede anvendelsesmuligheder på tværs af sociale tilbud.

Redskabet er undersøgt i en dansk kontekst, og resultaterne kan således give et validt og retvisende billede af forældrestress til brug for planlægning og opfølgning på sociale tilbud. 

Tilgængelighed:

Redskabet er oversat til dansk og kan gratis rekvireres hos VIVE.

ICS-dimensioner:

Trygt omsorgsmiljø, Stimulering og vejledning, Familieforhold og baggrund, Understøttelse af relationer.

Dataindsamling:

Borgerudfyldt spørgeskema.

Beskrivelse af målgruppe:

Redskabet er et af de få tilgængelige redskaber, der kan bruges til at belyse forældrestress i forbindelse med fx familiecentrerede tilbud. Formentlig skal redskabet dog suppleres med øvrige perspektiver med relevans for tilbuddet.

Valideret redskab