Håndbog i lovende praksis

Håndbog i lovende praksis er en vejledning til at udvikle og vidensbasere praksis på det specialiserede socialområde.

Håndbog i lovende praksis er en vejledning til ledere og fagfolk, der arbejder med at udvikle sociale indsatser, der virker lovende. Det vil sige sociale indsatser, der sandsynligvis vil have en positiv effekt for målgruppen.

Håndbogen indeholder redskaber til at beskrive lovende sociale indsatser og dokumentere deres resultater. Formålet med håndbogen er, at den skal understøtte det arbejde med lovende praksis, der allerede finder sted i kommuner og sociale tilbud. Håndbogen indeholder bl.a. inspiration til, hvordan fx kommuner og sociale tilbud kan organisere og udvikle lovende praksisser på en vidensbaseret måde. Derudover kan håndbogen fungere som et opslagsværk i det daglige arbejde med at dokumentere indsatser og inddrage feedback fra borgeren. 

Håndbog i lovende praksis består af en introduktion og syv hæfter, og hvert hæfte dækker ét centralt tema i udviklingen af lovende praksis. I hvert enkelt hæfte findes der en vejledning til at beskrive lovende sociale indsatser og de resultater, de skaber. Hæfterne kan bruges hver for sig eller samlet.

Hent Håndbog i lovende praksis på Socialstyrelsens hjemmeside

Miniunivers om håndbogen i lovende praksis

Håndbogen i lovende praksis er udgivet som et miniunivers på Socialstyrelsens hjemmeside. Miniuniverset indeholder blandt andet en kort videopræsentation af håndbogen, introduktionen til de syv temahæfter samt værtøjer, der kan downloades.

Besøg miniuniverset over Håndbog i lovende praksis og se videopræsentationen på Socialstyrelsens hjemmeside

Baggrund og vidensgrundlag for håndbogen

Håndbog i lovende praksis er baseret på forskning, evaluering og erfaringer fra Socialstyrelsens arbejde med at afdække og videreudvikle lovende praksis i Danmark.

Læs mere om lovende praksis på Socialstyrelsens hjemmeside

Håndbogen bygger på erfaringer fra projektet Dokumentation af lovende praksis, hvor danske kommuner med udgangspunkt i Typologi for lovende praksis har arbejdet med udvikling af vidensbaserede sociale indsatser. Håndbogen bygger videre på Resultatdokumentation og evaluering: Håndbog for sociale tilbud, som er baseret på en afdækning af praksis ved sociale tilbud i Danmark.

Læs Håndbog i resultatdokumentation og evaluering på Socialstyrelsens hjemmeside

Det teoretiske grundlag for håndbogens temaer om ledelse og kvalitetsudvikling, forandringsteori og kerneelementer, forbedringsarbejde samt datainformeret praksis er præsenteret i introduktionen.

Læs introduktionen til Håndbog i lovende praksis på Socialstyrelsens hjemmeside

Håndbog i lovende praksis er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Socialstyrelsen.