PEDI

PEDI er udviklet til at måle børns selvstændighed i daglige aktiviteter med henblik på at undersøge barnets udvikling og progression. Redskabet kan anvendes til progressionsmåling på gruppeniveau til forskning og evaluering.

Dataindsamling kan foregå via professionel observation, interview med forældre eller via et spørgeskema, der udfyldes af forældrene. PEDI har fokus på personlig pleje, mobilitet og social funktion. Disse domæner afdækkes ved hjælp af scorer på tre skalaer, der belyser barnets funktionelle færdigheder, barnets hjælpebehov og behov for tilpasninger i omgivelserne. På baggrund af medarbejderes eller forældrenes vurderinger udregnes en alderstilpasset og standardiseret score for barnets funktionsevne, der angiver barnets faktuelle funktionsevne og eventuelle funktionelle forsinkelser. Der findes amerikanske normer til PEDI.

Forældrene spiller en aktiv rolle i forhold til udredning, målsætning og evaluering, og redskabet kan således også bidrage til at sikre en familiecentreret tilgang.

Specifikke anvendelsesmuligheder:

PEDI kan både anvendes som udredningsredskab og til at måle forandringer i børns funktionsevne over tid. PEDI kan derfor bruges til at identificere funktionelle styrker og svagheder fx i forbindelse med udarbejdelsen af behandlingsplaner, ligesom at PEDI kan anvendes til at måle fremskridt for barnet under behandlingsforløb.

Specifikke målgrupper:

Børn (6 måneder til 7 ½ år) med fysiske, psykiske eller kognitive funktionsnedsættelser. Redskabet kan dog også bruges ved ældre børn, hvis deres udvikling er forsinket.

Styrker:

PEDI afdækker hverdagsrelaterede områder i småbørnsområdet, som mange andre skemaer ikke belyser, fx barnets behov for tilpasninger i omgivelserne. Redskabet giver således en helhedsvurdering af barnets aktuelle funktionsevne.

PEDI er udbredt i en dansk kontekst, og redskabet giver således gode muligheder for at sammenligne resultater af indsatser på tværs af sociale tilbud. Der findes endvidere en dansk manual, der kan understøtte fagprofessionelles brug af redskabet.

Udfordringer ved anvendelsen af redskabet:

De amerikanske normer kan formentlig ikke anvendes direkte, da norske studier viser, at der er forskelle mellem norske og amerikanske normer.

Tilgængelighed:

PEDI findes i en dansk version, der kan købes via Pearson Assessments hjemmeside.

Der følger manualer og vejledninger med til redskabet, der kan understøtte brugen af PEDI i praksis. PEDI må kun anvendes af psykologer, fysioterapeuter eller ergoterapeuter. 

ICS-dimensioner:

Sundhedsforhold, Fritidsforhold og venner, Udvikling og adfærd.

Dataindsamling:

Observation og borgerudfyldt spørgeskema.

Beskrivelse af målgruppe:

Redskabet kan bruges til at lave relativt grundige målgruppebeskrivelser, bl.a. fordi redskabet både belyser barnets funktionelle færdigheder, barnets hjælpebehov og behov for tilpasninger i omgivelserne.

Valideret redskab